Afdelingsbestuur

De afdelingen PvdA Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn in 2017 samengegaan. Eén afdeling met één bestuur maar uiteraard met 3 zelfstandige fracties in de raden. De afdeling PvdA DAL

Eén afdeling geeft een overstijgende bestuurskracht; om de fracties beter te kunnen ondersteunen en om meer en beter contact met de achterban te onderhouden.
Uitgangspunten van de afdeling zijn: Ervaring & kennis delen, cohesie tussen de gemeente vinden waar wenselijk en voorbereiding naar een mogelijke fusie van de 3 gemeenten. En daar waar mogelijk verdere verbinding zoeken; zeker ook in een samenwerking met de BMWE fracties/bestuur.

Wij gaan voor lokale politiek!
PvdA DAL wil komende periode vooral de aandacht leggen op lokale politiek. In de landelijke politiek worden soms keuzes gemaakt die op ons lokale nivo niet de effecten hebben die passen bij onze uitgangspunten. Daarnaast willen we zaken oppakken die vanuit de landelijke politiek niet voldoende aandacht krijgen. We willen niet inzetten op grootste gemene deler, maar op maatwerk voor onze regio.

Vandaar dat we in onze communicatie ons afdeling profileren als PvdA DAL Lokaal, zelfstandig en autonoom keuzes maken voor DAL.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn voor de PvdA in de DAL gemeenten een val in de resultaten geweest. De landelijke verkiezingen van dit voorjaar hebben deze ontwikkelingen nog eens bevestigd.
Door ons te profileren als PvdA DAL Lokaal proberen we deze negatieve spiraal te doorbreken die zijn herkomst vooral heeft door keuzes door de landelijke politiek. Wij willen graag laten zien wat wij afgelopen 8 jaar als PvdA op lokaal nivo betekend hebben en voor de toekomst zullen betekenen.

PvdA DAL Lokaal zoekt versterking.
Met de komende gemeentelijke verkiezingen in zicht en de wens een breed bestuur te hebben zoeken we versterking. We zoeken mensen die open staan voor vernieuwing, mee willen gaan in de nieuwe lokale politiek, een bestuurlijke inbreng willen doen, de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wil versterken, in werkgroepen fracties wil ondersteunen of gewoon waarin dan ook de handen uit de mouwen wil steken.
Bestuurlijke of politieke ervaring is niet noodzakelijk. Een bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige en sociale samenleving is reden genoeg voor ons om je welkom te heten in ons team van “ambitieuze politieke dieren”.

Alles over ons werkplan 2017

Voor meer informatie en contact:

Bert Dieters, interim voorzitter