ledenbijeenkomst zaterdag 18 juni

12 juni 2022

Uitnodiging PvdA-ledenbijeenkomst in Termunten

Het bestuur nodigt u van harte uit aanwezig te zijn op de ledenbijeenkomst
in Termunten op zaterdag 18 juni 2022
Locatie: Gebouw van de Sportver. ‘De Goede Verwachting’,
Kennickweg 9 , 9947 PA in Termunten

Programma:
09.15 uur Inloop met koffie/thee
09.30 uur Opening door de voorzitter, Sander Kalsbeek
09.32 uur Inleiding en discussie in groepjes
Onderwerp: Datacentrum
10.15 uur Pauze met koffie/thee
10.35 uur Inleiding en discussie
Onderwerp: Een actueel item aangedragen door de
aanwezige leden.
11.20 uur W.v.t.t.k en rondvraag
11.45 uur Sluiting officiële gedeelte, waarna er voor de liefhebbers
nog jeu de boules kan worden gespeeld.