Taart voor “De Schutse”.

10 maart 2020

Veel respect heeft de PVDA EEMSDELTA voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Daarom gaat deze keer de “ Rode Taart” naar de Vrijwilligers van Hospice “ De Schutse” te Appingedam. Het was een indrukwekkend bezoek…

Zorg, persoonlijke aandacht en liefde zijn belangrijk in een mensenleven. En misschien wel het belangrijkst in onze laatste levensfase. Daarom biedt stichting De Schutse persoonlijke zorg aan mensen met een beperkte levensverwachting.

De vrijwilligers van stichting “De Schutse” zijn van cruciaal belang voor het hospice. Zij zijn de drijvende krachten achter de Stichting en tevens belangrijk als gastvrouw/gastheer.
De Schutse werkt met een groep van ca. 80 goed opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos en enthousiast in voor het welzijn van de cliënten thuis of de gasten in het hospice. Hun hulp beperkt zich tot de verzorging die iedereen mag geven aan iemand die ernstig ziek is. Zij vervullen de rol van mantelzorger in de thuissituatie als daar extra ondersteuning nodig is, of in het hospice. De vrijwilligers worden bij aanvang getraind in het omgaan met mensen die binnenkort zullen sterven.