Standpunten

Zoeken

Het verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma wordt op 1 juli tijdens de algemene ledenvergadering voorgelegd. Hieronder staat het concept verkiezingsprogramma beschreven welke aan de leden wordt voorgelegd.

Lees verder