Standpunten

Zoeken

Energietransitie

In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het klimaatakkoord van Parijs was een mooie stap om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. We vinden dat Groningen grote kansen heeft als energieprovincie. Onze manier van leven vraagt om de beschikbaarheid van veel energie. Wat de PvdA Eemsdelta betreft is dat duurzaam opgewekte energie, waarbij we vooral inzetten op eigenaarschap in onze eigen buurt!

Lees verder

Leefbaarheid

De PvdA Eemsdelta wil actief investeren in leefbaarheid waarbij bewoners als ze dat willen meer in eigen beheer kunnen uitvoeren en waarbij corporaties kunnen blijven investeren in leefbare buurten. Leefbare steden, wijken en dorpen ontstaan niet vanzelf. Bewoners, corporaties en overheid moeten hier samen aan werken!

Lees verder

Modern Noaberschap

Met Modern Noaberschap bedoelen we een nieuw netwerk van mensen, gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ Noaberschap. Mensen die dit netwerk vormen helpen elkaar om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen de verbindingen die de mensen met elkaar en buiten het netwerk hebben. Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, inzet van talenten, diversiteit en wederkerigheid zijn de nieuwe ongeschreven regels. Dat zijn ook de traditionele waarden van de PvdA: omkijken naar elkaar, solidariteit, perspectief en zekerheid bieden.

Lees verder

Ons verkiezingsprogramma

Voor ons volledige programma kunt u hier terecht.

Lees verder

Werk en zorg

Een fatsoenlijk inkomen, plezier hebben met je collega's. Goed werk. Dat is de basis voor een mooie toekomst. Werk is zoveel meer dan alleen je inkomen. Het is je heden en je toekomst. Het is mee kunnen doen en een bijdrage leveren. Het is plezier hebben met je collega’s. Goed werk met een fatsoenlijk salaris is daarom voor de PvdA Eemsdelta heel belangrijk. En mocht jezelf ziek worden, of iemand uit je naaste omgeving, dan is in één klap al het andere onbelangrijk. Je bestaan wankelt. Je wil de zekerheid dat je geholpen wordt. Dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is.

Lees verder