Standpunten

Zoeken

Durven te dromen

Wij durven te dromen, maar durven ook te bouwen aan onze kernwaarden, ook als het tegenzit.

Lees verder

Emancipatie en zelforganisatie

Wij zien verheffing, ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van burgers als een doorlopende opgave in onze gemeenten.

Lees verder

Leefbaarheid

Wij vinden dat de kernwaarden en leefbaarheid van een dorp overeind moet blijven.

Lees verder

Lokaal samenwerken

Wij zoeken oplossingen niet in tegenstellingen maar in lokaal samenwerken.

Lees verder

Onze kernwaarden

Als sociaal democraten dragen wij bij aan vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn onze kernwaarden, iedereen moet de kans krijgen mee te kunnen doen.

Lees verder

Samen besluiten

Wij besluiten samen met onze inwoners welke essentiële voorzieningen behouden moeten blijven en welke erbij moeten.

Lees verder

Solidair zijn

Het gaat om de mensen zelf, wij zijn solidair zijn met de mensen die niet volwaardig aan onze maatschappij kunnen deelnemen.

Lees verder

Verbinden

Omdat wij ons nadrukkelijk willen verbinden met al onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Samen sterk - Samen oplossingen bedenken.

Lees verder

Zelf de handen uit de mouwen steken

Wij zetten ons in om met hulp van andere gemeenten, de provincie en het Rijk zaken voor elkaar te kunnen krijgen, maar ook door zélf de handen uit de mouwen willen steken.

Lees verder