Emancipatie en zelforganisatie

Wij zien verheffing, ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van burgers als een doorlopende opgave in onze gemeenten.