Energietransitie

In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het klimaatakkoord van Parijs was een mooie stap om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. We vinden dat Groningen grote kansen heeft als energieprovincie. Onze manier van leven vraagt om de beschikbaarheid van veel energie. Wat de PvdA Eemsdelta betreft is dat duurzaam opgewekte energie, waarbij we vooral inzetten op eigenaarschap in onze eigen buurt!

Energieopwekking

Groningen heeft grote kansen als energieprovincie. Onze manier van leven vraagt om de beschikbaarheid van veel energie. Wat de PvdA Eemsdelta betreft is dat duurzaam opgewekte energie, waarbij we vooral inzetten op eigenaarschap in de buurt. En energie die niet wordt gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt, dus: energie besparing voor alles.

We zijn voorstander van het creëren van nieuwe nutsvoorzieningen, de nieuwe-nuts. Het gaat hierbij om lokale initiatieven om duurzaam energie op te wekken voor gebruik van de inwoners in het eigen gebied.  Het daadwerkelijke eigenaarschap kan dichter bij inwoners en de gemeente liggen. Vanuit dat eigenaarschap kunnen de opbrengsten aangewend worden voor het lokale belang en de toekomstige energievraagstukken.

De energie coöperaties die door groepen inwoners worden opgezet zullen we  steunen met kennis en door financieel bij te dragen. In deze energietransitie zien we veel kansen voor nieuwe bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid.

Uitgangspunt bij de kosten voor de energietransitie is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, die kosten mogen niet bij de huurders of kopers met een smalle beurs terecht komen.

Wanneer er sprake is van overlast wordt dat door degene die eraan wil verdienen gecompenseerd.

De komende jaren wordt gewerkt aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie, door alle gemeenten, waterschappen en provincies. In Eemsdelta wordt de Regionale Energie Strategie vastgesteld door de gemeenteraad. Wij zijn blij met dat besluit, het geeft ons de kans om  de inwoners van de gemeente Eemsdelta invloed uit te kunnen uitoefenen.

 

Energiegebruik

We zetten in op het verminderen van het energie verbruik. We stimuleren goede isolatie van woningen, en het gebruik van restwarmte. In  de gemeente Eemsdelta  zijn daar enorme mogelijkheden voor. Zowel grootschalige  als  kleinschalige initiatieven krijgen onze steun.

We willen dat de inwoners ondersteund worden bij het verminderen van energieverbruik en hen ondersteunen bij de energietransitie met goede informatie en het beschikbaar krijgen van middelen.

Wij willen als gemeente een voorbeeld zijn van duurzaamheid.