Verbinden

Omdat wij ons nadrukkelijk willen verbinden met al onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Samen sterk - Samen oplossingen bedenken.