Delfzijl

PvdA Delfzijl wil weer een rol van betekenis spelen in de gemeente Delfzijl.
Onderstaand staan een aantal van onze speerpunten, lees meer in ons verkiezingsprogramma.

ALLE HENS AAN DEK
De Partij van de Arbeid is er voor jong én oud, zwart én wit en laag- én hoogopgeleiden. Wij spannen ons er dan ook voor in dat alle in­woners van de gemeente Delfzijl eerlijke kansen hebben en krijgen.

SCHOON SCHIP MAKEN
De Partij van de Arbeid staat op tegen ver­vuilende industrie in Delfzijl en wil in plaats daarvan meer investeren in schone, groene werkgelegenheid.

OVER EEN ANDERE BOEG GOOIEN
De Partij van de Arbeid wil dat de inwoner centraal staat! Geen beleid meer dat gemaakt en bedacht is in het gemeentehuis, maar inwoners vanaf het begin betrekken bij onder meer bedrijfsinitiatieven of gemeentelijke plannen. Invloed voordat plannen in een vergevorderd stadium zijn.

DELFZIJL ALS VEILIGE HAVEN
Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige omgeving kunnen inwoners niet leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken.

HET HOOFD BOVEN WATER HOUDEN
Alle kinderen verdienen een onbezorgde jeugd en de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De Partij van de Arbeid wil dat Delfzijl alles op alles zet om armoede in gezinnen met kinderen te bestrijden.

VASTE GROND ONDER DE VOETEN
De Partij van de Arbeid streeft naar een snelle, ruimhartige afhandeling van de mijnbouwschade en zet in op duurzame herstelwerkzaamheden, die niet ten koste gaan van het karakter van plaatselijke gemeenschappen.

TUSSEN WAL EN SCHIP RAKEN
Niet alle kwetsbare ouderen zijn in beeld en krijgen voldoende zorg. Dat moet anders! De Partij van de Arbeid zal ook voor deze mensen opkomen.

Ook goede ideeën voor de gemeente Delfzijl? Stuur uw idee per mail!

Janny Volmer, Fractieleider
jhvolmer@hotmail.com