Fractie Appingedam

Appingedam heeft jarenlang een situatie gehad waarin de PvdA partner in het college was. Hierdoor was er socialistische invloed op keuzes, want (gemeentelijke) politiek is ‘het maken van keuzes’.

Sedert 2014 is er een CDA/Gemeente Belang coalitie. In deze periode zijn er lokaal keuzes gemaakt (mede als gevolg van landelijk beleid), waarin sociaal zwakkeren, zorg behoeftigen en ouderen tekort zijn gekomen. Keuzes die door toepassing van lokaal beleid en dito middelen hen wel ondersteuning hadden kunnen bieden; waardoor de pijn niet zo pijnlijk zou zijn geweest.
De drang naar economische versterking en daardoor keuzes maken die meer neigen naar stenen dan naar mensen is zeer tegen de zin van PvdA Appingedam geweest.

Natuurlijk, ons economisch hart, het centrum, de middenstand, daar waar je dat kunt versterken met ook externe aanvullende gelden, dat verdient aandacht. Het blijvend in de etalage zetten van ons architectonisch en cultureel erfgoed, dit veroorzaakt toeristische ontwikkelingen. Dat zal blijven.
Maar dat doen met een soort stalen bushokjes in de vorm van hangende keukentjes voor 100.000 euro en naar blijkt achteraf nog eens 30% meerkosten heeft omdat het dan wel zo leuk wordt……

Het college heeft afgelopen jaren potverteerd. Tekorten zijn structureel uit de reserves betaald.
De reserve van bijna 5 miljoen euro in 2014 is anno 2017 rond de 2 miljoen euro. De bodem van onze lokale schatkist is in zicht….

De PvdA heeft afgelopen jaren meer dan eens verzocht om inzicht te krijgen in grote financiële projecten die de gemeente voor haar kiezen krijgt. Er is bijvoorbeeld meer dan 2 kilometer walbeschoeiing toe aan onderhoud of vervanging. De Bronsbrug overschreed qua onderhoud fors de begroting, de brug Tjamsweer wordt telkenmale opgeschort. De vervanging Solwerderstraat walbeschoeiing (250 meter) kost meer dan 1 miljoen euro. Het college hult zich in stilzwijgen.
PvdA Appingedam zou graag transparantie zien en werken naar oplossingen die betaalbaar zijn.

Daarnaast, PvdA Appingedam gaat 110% voor een ‘sociaal’ beleid, een ‘leiden naar werk’ beleid en een ‘zorg’ beleid. Denken in stenen en oplossingen hiervoor zijn noodzakelijk, maar niet ten koste van mensen

PvdA Appingedam ziet in de ASWA de motor die uitvoering kan geven aan sociale keuzes; voor ouderen, sociaal zwakkeren, kinderen die ondersteuning nodig hebben, beleid richting tieners en uitvallers in scholing.
PvdA Appingedam ziet in VKB en Werkplein Fivelingo de partners die sociaal beleid actief voor hun doelgroepen inhoud kunnen geven
PvdA Appingedam ziet dat initiatieven van lokale gezondheidszorg samenwerkingen zekerheid kunnen geven ten aanzien zorg voor ouderen en lichamelijk zwakkeren.
PvdA Appingedam ziet dat cultuur en educatie belangrijke pijlers zijn onder een gezonde maatschappij.

Hilbrand Brantsma en Joop van der Lei van de PvdA fractie gaan voor Appingedam en al haar bewoners!