Wethouder

Bé Schollema

Bé is wethouder voor de PvdA en GroenLinks in de gemeente Loppersum. Dit onder andere in navolging van zijn vader die tot 1999 wethouder in Loppersum is geweest en daarvoor in de oude gemeente Middelstum. Ook broer Pieter heeft een periode in de gemeenteraad gezeten.

Bé heeft in zijn loopbaan tot nu toe een aantal dingen gedaan waarvan een groot aantal nu bij elkaar komt in zijn dagelijkse werk als wethouder. Ooit naast zijn studie begonnen op de taxi in het wmo en ziekenvervoer. Doorgegroeid naar de functie van planner en middels doorleren en werken bij een grote woningbouwvereniging terecht gekomen. Verantwoordelijk voor het groot onderhoud van ongeveer 4500 woningen. Altijd direct of indirect betrokken bij mensen die ook wel eens een steuntje in de rug nodig hebben.

In alle functies altijd graag rechtstreeks contact met de inwoners en eindgebruikers om er daarna beleidsmatig iets van te kunnen vinden. Met de voeten in de klei.

In deze raadsperiode wil hij zich richten op het verbeteren van de communicatie tussen de burger en de gemeente en op het behouden van de leefbaarheid in de kernen, mede door middel van het ondersteunen van initiatieven vanuit de dorpen. Of dit nu op het gebied van zorg, energie of op peil houden van voorzieningen is, er gebeurt ontzettend veel in Loppersum!

Dit vergt van alle betrokkenen een andere manier van kijken, denken en handelen. Van de inwoner maar misschien nog wel in veel grotere mate een verandering bij de overheid. Op alle niveaus en functies. Dit zal noodzaak zijn in een tijd van grote financiële verschuivingen van rijk en provincie naar de gemeente.

Het kan maar op 1 manier vindt hij: “Samen de schouders er onder” vooral voor de mensen dit dat het hardst nodig hebben maar dus ook nadrukkelijk samen met de mensen die daar tijd voor en zin in hebben. Het toegankelijk zijn voor eenieder is voor hem daarbij essentieel.

Bé zijn grootste wens is dat de gemeente samen met de inwoners een sterke en vitale leefomgeving in stand kan houden. Ondanks alle veranderingen en mogelijke bedreigingen kansen durven zien en pakken. Misschien met minder mensen maar graag met nog meer kwaliteit.