Fractie voorzitter

Hilbrand Brantsma

Hilbrand Brantsma

Over Hilbrand Brantsma

hilbrandp@gmail.com

Ik ben in 1961 geboren in Oostwold (WK) en opgegroeid in de gemeente Leek. Door mijn werk ben ik en sinds 1980 woonachtig in Appingedam. Omdat Appingedam zo’n mooie stad is ben ik dan ook nooit meer vertrokken. Door de gebeurtenissen aan het eind van de negentiger jaren en de opkomst van het ‘Fortuinisme’ in het begin van 2000 ben ik mij intensiever bezig gaan houden met de politiek. Daarom ben ik in die tijd ook lid geworden van de PvdA. In 2006 ben ik voor de PvdA in de gemeenteraad gekozen.

Ik heb me tot nu toe vooral met de sociale portefeuille bezig gehouden. Als gemeente staan we voor een grote opgave door het decentraliseren van een aantal zaken zoals jeugdzorg en WMO. De decentralisatie van deze werkzaamheden legt een grote verantwoordelijkheid bij onze gemeente. Door het kleiner worden van de fractie zijn daar de laatste tijd ook de algemenere onderwerpen bij gekomen.

Ik zie dat de laatste jaren veel werkzaamheden van Provinciaal en Landelijk niveau bij de gemeenten terecht zijn gekomen. Als PvdA zijn we daar ook voorstander van. Immers de gemeente en de gemeenteraad is het bestuursorgaan dat het dichtst bij de inwoners staat. Daar kunnen we dus ook het beste de afweging maken wat goed voor ons is als inwoners van de gemeente. Het betekent echter ook, dat we steeds meer specialistische kennis in huis moeten hebben om die taken ook daadkrachtig te kunnen uitvoeren. Dat betekent volgens mij dan ook dat we minimaal met Loppersum en Delfzijl nog nauwer moeten samenwerken dan we nu al doen.

Wat mij betreft staan de komende 4 jaar helemaal in het teken van een noodzakelijke herindeling van Appingedam met de gemeenten Loppersum en Delfzijl. Ik wil me daar dan ook volledig voor inzetten, zodat Appingedam als gemeenschap een goede toekomst in de nieuw te vormen gemeente tegemoet kan gaan.