Raadslid

Jan Chris Wagenaar

Jan Chris Wagenaar

Over Jan Chris Wagenaar

Mensen. Voor mensen zet ik mij in mijn dorp en onze (nieuwe) gemeente in. Wij leven in een snel veranderende wereld en in onze regio hebben wij heel erg veel problemen door de gevolgen van aardgaswinning. Wij moeten vanuit Den Haag krijgen waar wij recht op hebben. Wij hebben allemaal recht op volledig herstel en versteviging van onze huizen en daarnaast op een eerlijke compensatie voor de overlast die hierdoor ontstaat. Het gaat niet om Haagse regeltjes en ideeën maar om de mensen in onze eigen regio Eemsdelta.
Juist nu is het belangrijk dat wij elkaar opzoeken en helpen. Dat er in de dorpen voorzieningen zijn en activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Ik vind dat wij goede voorzieningen moeten krijgen en houden in de regio en dat wij plannen door en voor de dorpen moeten steunen. Want alleen sámen, bereiken wij ons doel. Een veilig en sociaal Eemsdelta.
Lokaal. Sociaal. PvdA. Eemsdelta.