Fractie-assistent

Ton Keuning

Ik ben een denker & doener.

Meer dan twee decennia actief in de zakelijke dienstverlening op het gebied van communicatie, vormgeving en grafische productie. Een fantastisch vak waar je je creativiteit in brede zin, telkens weer mag inzetten om aansprekende en wervende ideeën/producten te bedenken en te realiseren. Producten in de sfeer van huisstijl, reclame-acties, webdesign, periodieken, magazines, verpakkingen, etc.

Daarnaast heb ik altijd, naast werk en gezin, inhoud en uitvoering kunnen geven in diverse maatschappelijke geledingen en hiermee een brede ervaring opgebouwd. Organisaties waarin ik actief in ben/was zijn basisonderwijs, dorpsbelangen, kunst, cultuur, etc

Sedert een paar jaar ben ik op projectbasis/tijdelijk voor diverse opdrachtgevers actief. Stichting Top van Groningen (regionale VVV) en lokale/regionale ondernemers.

Ik kies er bewust voor om een actieve bijdrage te leveren in een lokale politieke setting. Deze “andere kant” van de maatschappij krijgt komende jaren diverse nieuwe uitdagingen, maar ook problemen op haar bordje. Daar is nu meer dan ooit inzet en energie nodig om inhoud te geven aan een toekomst met menselijke waarden, een sociaal gezicht en een perspectief.

Daar sta ik voor, daar ga ik voor.